Yhteystiedot

Tämä on yhdistyksemme jäsenistön oma sivu, jolla...

   o  jaetaan aina kokousten pöytäkirjat sekä esityslistat
   o  keskustellaan yhdistykselle tärkeistä asioista
   o  järjestetään nopeita mielipidekyselyjä
   o  kerätään jäsenpalautetta                                        
                                                                                                                                                                        Kaikki mukaan!

Alhon Aki ry.

 

pj.          Jari Jokela               p: 045-6715830            jokela.jari@icloud.com

siht        Erkki Mäntylä          p: 040-5087027            erkki.mantyla61@gmail.com

             Jarmo Kaurahuhti    p: 040-5310570         

vpj         Pasi Kallio               p:040-8092225             pasikallio69@gmail.com

             Kati Lahtinen           p:044-2882127             katilahtinen1@gmail.com

             Eila Vatanen           p:040-7274176              eila.vatanen55@gmail.com

rahastonhoitaja johtokunnan ulkopuolelta

        Marjo Grönvall-Jokela p: 045-6731794     marjogj@outlook.com

 

 

 

Ota yhteyttä